S KLUB SPORTSKI TERENI

S Klub je posebnu pažnju posvetio ne samo povoljnostima za sportsku rekreaciju posetilaca, vec i pružanju kvalitetnih usluga i uslova za pripremu sportista amatera i vrhunskih profesionalnih ekipa. U okviru kompleksa nalazi se i betonsko igralište za male sportove. Igralište je osvetljeno.

O kvalitetu naših usluga svedoči veliki broj eminentnih ekipa i reprezentacija koji su bili naši gosti tokom niza godina.