Restoran: 7:00 - 02:00
Akva Park: 10:00 - 19:00
S Klub

Sportski Tereni

S Klub je posebnu pažnju posvetio ne samo povoljnostima za sportsku rekreaciju posetilaca, već i pružanju kvalitetnih usluga i uslova za pripremu sportista amatera i vrhunskih profesionalnih ekipa. U okviru kompleksa nalazi se i igralište sa tvrdom podlogom za male sportove, koje je osvetljeno.

O kvalitetu naših usluga svedoči veliki broj eminentnih ekipa i reprezentacija koji su bili naši gosti tokom niza godina.

GALERIJA